lördag 19 november 2011

Systembolaget anklagas för polisanmälan

Systembolaget besöker handlavin.se 

Att Systembolaget besöker handlavin.se är inte helt ovanligt. Antalet besök från monopolet under 2011 uppgår till totalt 15 besök. Men besöken från Systembolaget har ökat markant sedan både deras advokatbyrå och Systembolaget besökte handlavin.se den 7 oktober 2011. Denna advokatbyrå som tidigare under året aldrig har satt sin fot hos oss började helt plötsligt intressera sig väldigt mycket för oss. Systembolaget har själva blivit väldigt intresserade efter besöket den 7 oktober att besöka handlavin.se och merparten av besöken har skett efter den 7 oktober. 

Här kan vi se att advokatbyrån inte har besökt handlavin.se innan den 7 oktober 2011. Samma dag som Systembolaget började besöka Handlavin.se väldigt frekvent.
Systembolaget har besöket Handlavin.se lite mer frekvent under året 2011. Men besöken har blivit betydligt oftare efter den 7 oktober 2011, samma dag som advokatbyrån besökte handlavin.se.


Torsdagen den 10 november så kommer slutligen den troliga anledningen till deras nyfikenhet. SVT avslöjar under deras morgonprogram att nykterhetsrörelsen IOGT-NTO har anmält oss och 9 andra företag till ekobrottsmyndigheten. Detta trots att dom flesta av oss är registrerade hos Skatteverket i Ludvika för alkoholskatt och säljer alla våra viner inklusive svensk moms. Det finns även tre stycken företag i deras anmälan som är mer specialiserade på sprit, öl och bag-in-box vin och inte betalar alkoholskatt. Det känns hemskt förnedrande för oss att bli sammankopplade med företag som enbart försöker sälja billig sprit och det kanske är en medveten strategi att dra oss alla över en kam ifrån IOGT-NTO's sida eller Systembolaget?


IOGT-NTO bryter mot personuppgiftslagen

Brevet som jag skickade till berörda personer på IOGT-NTO och tidningen Accent.


IOGT-NTO:s blogg http://irorelse.wordpress.com/ är stolta över sin fantastiska kartläggning och publicerar hela sin anmälan till ekobrottsmyndigheten i pdf-format på sin hemsida.

Det visar sig däremot att detta dokuments publicering bryter mot både personuppgiftslagen och dom pressetiska reglerna i Sverige när dom bland annat uppger mitt personnummer och min privata bostadsadress. Så hittills är det enbart IOGT-NTO som själva har gjort sig skyldiga till ett brott genom att bryta mot (PuL).

IOGT-NTO:s tidning Accent som man finner på http://www.accentmagasin.se/ gör sig också skyldiga till ett brott när dom bryter mot personuppgiftslagen och inte bryr sig om dom pressetiska regler vi har i Sverige. Trots att dom är en tidning.

Efter påpekan så blir detta korrigerat, men skadan är redan sked eftersom dom har har publicerat mina privata uppgifter. Däremot är deras maskering av personnummer så dåligt gjort, så jag får in rapporter ifrån kolleger att man med exempelvis Adobe Acrobat Pro kan ta bort dessa svarta rutor och dom fyller helt enkelt inte någon som helst funktion.

Detta nämner jag på vinforumet finewines.se och ytterligare någon dag senare har IOGT-NTO eller deras tidning Accent gjort ytterligare en ny version som denna gång är mer korrekt utförd. Däremot är frågan om du skulle gilla att dina personuppgifter fanns publikt i en anmälan till ekobrottsmyndigheten i flera dagar innan det blir korrekt utfört och inte bryter mot (PuL)?

Systembolaget tvingas ändra sin text


Systembolaget är snabba att lägga upp ett pressmeddelande på sin hemsida. Pressmeddelandet lyder:

Olaglig internethandel med alkohol polisanmäld. 
Den ursprungliga texten på Systembolaget.se som självklart vill sätta oss seriösa vinaktörer i dålig dager.
 

Detta uttalande får sedan Systembolaget ta tillbaka eftersom det inte är prövat i någon domstol och det kan anses som en medveten strategi att försöka skada oss aktörer som faktiskt är registrerade hos Skatteverket för distanshandel och betalar alkoholskatt varje månad.

Systembolaget väljer att göra det enkelt för sig och lägger till ordet misstänkt i rubriken och den nya rubriken följer:

Misstänkt olaglig internethandel med alkohol polisanmäld. 
Texten korrigeras sedan genom att man lägger till ordet "Misstänkt" eftersom ärendet inte är provat i domstol.

  

Carl B Hamilton - Att sitta på två stolar

Carl B Hamilton är Folkpartisten som sitter på två stolar. Carl B Hamilton är även styrelseledamot i Systembolaget och har många gånger haft svårt att skilja sina två arbeten åt. Han är en stor motståndare till oss vinklubbar trots att vi säljer dyrare kvalitetsviner. Till skillnad från Systembolaget så beblandar sig inte handlavin.se med bag-in-box förpackningar som är allmänt känt att kunna leda till ett alkoholmissbruk. Dagen efter IOGT-NTO's anmälan står Carl B Hamilton i riksdagen den 11 november och ställer följande fråga till folkhälsominister Maria Larsson (KD):

Den andra frågan gäller de aktuella vinklubbarna. Vinklubbsimporten, som Maria Larsson yttrade sig mycket kritiskt om för några år sedan, har nu exploderat och blivit mycket mer professionell och storskalig. Hur ser Maria Larsson på vinklubbsimporten i dag?

Maria Larsson (KD) ger följande svar:

När det gäller vinklubbarna är ju sakförhållandet det att vi i EU-domstolen har fått ett utslag som innebär att det förbud som vi tidigare har haft mot import av alkohol av privatpersoner har fallit. Det innebär att de som vill importera som privatpersoner i dag och de leverantörer som finns har att rätta sig efter det regelverk som finns: Importen får inte ske till ungdomar under 20 år, man måste alltid betala svensk skatt och marknadsföringsreglerna måste följas. Tillsynen måste fungera i vårt land. Vi kan se att det har skett en dramatisk utveckling av antalet aktörer bara de senaste månaderna. Om man däremot ser till andelen av den totala alkoholkonsumtionen är det fortfarande en förhållandevis mycket liten andel som det handlar om. Men vi ser noga på detta, och vi kommer faktiskt i nästa vecka att träffa företrädare för våra andra myndigheter, tull, polis och andra, för att se vad vi tillsammans ser och vad vi behöver vidta för åtgärder.

Maria Larsson (KD) är ganska tydlig med att EU-domstolen faktiskt har godkänt vår verksamhet och vi leverantörer måste följa det regelverk som finns däremot.

Regelverket för oss på handlavin har varit ända sedan starten 2009 väldigt viktigt. Det är därför vi har vårt varulager i Österrike. När man beställer sitt vin finns inte vinet i Sverige utan transporteras först till Sverige efter kundens beställning och paketet är redan färdigpaketerat i Österrike med kundens namn och varje månad så betalar vi alkoholskatt till Skatteverket i Ludvika där vi är registrerade för alkoholskatt, speciellt inriktad på distanshandel.

Det man kan fråga sig däremot är om Carl B Hamilton var i Riksdagen den 11 november för att företräda Folkpartiet eller om han denna dag stod i Riksdagen för Systembolagets räkning?

För er som vill se som videoklippet med Carl B Hamilton kan man vid tidpunkten 55 minuter in i sändningen se anförandet i sin helhet.

DN.se avslöjar misstanken om samarbeten  
Dagens Nyheter publicerar den 19 november artikeln om att Systembolaget anklagas för att ligga bakom anmälan.
 

Lördagen den 19 november publicerar Dagens Nyheter ett artikel där företaget Antipodes anklagar Systembolaget för att ligga bakom hela IOGT-NTO's anmälan

Chefsjuristen på IOGT-NTO meddelar till Dagens Nyheter följande:

IOGT-NTO:s chefsjurist Gazal Casselborg förnekar att Systembolaget medverkat i utformningen av anmälan men bekräftar att man haft kontakt under arbetet.

Det som är intressant i frågan är att Systembolaget säger följande:

Även Systembolaget förnekar att de varit med om att utforma anmälan, men bekräftar att de kände till den i förväg.
- Nykterhetsrörelsen har varit på det här länge och några dagar innan berättade de att de kände sig så trygga i det här att de kunde gå vidare med en anmälan. Vi har kontinuerlig kontakt med nykterhetsrörelsen i en lång rad frågor, säger Systembolagets presschef Lennart Agén.

Systembolagets presschef Lennart Agén har i och för sig haft en kontinuerlig kontakt med IOGT-NTO. Men det var bara några dagar innan dom fick beskedet att IOGT-NTO skulle gå vidare med sina anmälan. Det jag kan finna intressant är däremot att Systembolaget och deras advokatbyrå hela tiden har varit flitiga besökare på handlavin.se sedan den 7 oktober när dom båda besökte hemsidan. Den enda koppling vi har till IOGT-NTO är däremot att domänen nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet som har sitt kontor på samma adress som IOGT-NTO i Stockholm har besökt Handalvin.se den 2 november samt den 15 november. 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet som sitter på samma adress som IOGT-NTO i Stockholm  har varit inne totalt två gånger på hemsidan under året.
 
Det här är ju inget som går att bevisa då det nuförtiden finns massor av tjänster för att kunna surfa runt utan att lämna spår efter sig. Det har även visat sig att Systembolaget vid ett tillfälle har använt sig av en sökmotor vid namn duckduckgo.com som enligt Wikipedia är en sökmotor som sätter integritet högt och den sparar ingen användarinformation.

Pressmeddelandet ändras under resans gång 

Originaltexten på Systembolagets hemsida som sedan ändrats och bitar i  texten har helt tagits bort. Detta nästan efter att ha varit publicerat en hel vecka på Systembolaget.se's hemsida.

Det som även kan vara intressant att tänka på är att under veckan så väljer Systembolaget att lyfta bort sitt pressmeddelande från förstasidan på Systembolaget.se och flytta det till sin pressektion. Man har även då tagit och redigerat sitt pressmeddelande och tagit bort en text som jag enbart kan tolka som ett försök till att skada allmänhetens förtroende till Dagens Industri's vinklubb som drivs tillsammans med Antipodes. Var det redan till kännedom hos Systembolaget AB att Antipodes skulle anklaga dem för att vara skaparen till IOGT-NTO's anmälan och var det därför man valde att ta bort texten helt kring Antipodes i pressmeddelandet?

Pressmeddelandet där man av någon anledning ändrat i texten och tagit bort "hålla de privata vinstintressena borta", man har även valt att helt ta bort texten om att DI:s vinklubb är fälld av branschens granskare där även företaget Antipodes nämns. Vad är anledningen till denna redigering i ett gammal pressmeddelande?

Vad händer om vi försvinner?

Skulle vi försvinna så kommer det också bli ett sämre utbud med kvalitetsviner i Sverige. Systembolaget har nästan halverat sitt sortiment av kvalitetsvin sedan 2009. År 2009 fanns det 2050 viner med det engelska uttrycket "Fine Wines" på Systembolaget. År 2011 finns det 1200 flaskor.

Detta har ursprungligen publicerats på wownews.se men kan läsas om i sin helhet på vinbloggen Aqua Vitae. under rubriken Systembolaget chanserar.
Jag vill med denna text försäkra alla våra kunder att vi alltid har haft som vårt största mål att se till svensk alkoholskatt och svensk moms betalas på samtliga viner i vårt sortiment. Vi följer lagen och det skall vi fortsätta med.Hur vi kartlagt informationen 

All statistik i denna artikel är från Google Analytics. Google Analytics är något som även Systembolaget använder sig för att kunna få statistik kring sina användare när dom besöker Systembolaget.se. Vanligtvis kan man inte få del av så mycket information kring besökarna. Men när man sitter och surfar från ett stort företag som har en helt egen internet-lina så kan man i visa fall se vilken domän som är kopplad till besöket.

Med vänliga hälsningar

Peder Molin
Handlavin.se
070-595 7713

Är du intresserad av att läsa mer kring fallet:

Cirkus Systembolaget (Decadent Lifestyle)
Att begära någons huvud på ett fat  (Aqua Vitae - Livets vatten)
Dagens Nyheter - Systembolaget anklagas ligga bakom polisanmälan
Systembolaget's illegal activities - The Local (English)
Antipodes bemöter grundlösa anklagelser från IOGT-NTO & Systembolaget
Näthandlare polisanmälda (Aqua Vitae - Livets vatten)
SvD.se - IOGT-NTO anmäler vinhandlare
Magasinet NEO - Systembolaget bakom trakaserierna
SvD.se - Ledarblogg - Vänskapskapitalism i statens regi
Ehandel.se - Systembolaget kan ligga bakom
Norrbottens Kuriren - IOGT-NTO Alkohol på nätet olagligt
Aftonbladet.se - Socialdemokraterna ger sig in i debatten  
Näthandeln kan fälla Monopolet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar