torsdag 24 november 2011

Vin på nätet är lagligt

Det är många som frågar sig om man får köpa vin på nätet. Något som vi märker ofta är att människor inte vet vad som gäller.


Det får man göra! Man bör däremot kolla upp att ett företag är registrerat för alkoholskatt och svensk moms hos Svenska Skatteverket. Handlavin.se och ett tiotal andra företag gör rätt för sig och betalar svensk alkoholskatt och svensk moms för att det skall vara säkert som kund att handla av oss.


IOGT-NTO som annars är väldigt emot det här med andra försäljningskanaler än Systembolaget hade i sin tidning Accent 2008 en artikel om näthandel där man även valde att även informera om vad som gäller.

Från tidningen Accent (IOGT-NTO) 2008

Maria Larsson, folkhälsominister sa följande den 11 november 2011:

När det gäller vinklubbarna är ju sakförhållandet det att vi i EU-domstolen har fått ett utslag som innebär att det förbud som vi tidigare har haft mot import av alkohol av privatpersoner har fallit. Det innebär att de som vill importera som privatpersoner i dag och de leverantörer som finns har att rätta sig efter det regelverk som finns: Importen får inte ske till ungdomar under 20 år, man måste alltid betala svensk skatt och marknadsföringsreglerna måste följas. www.HandlaVin.se

- Din vinbutik på nätet sedan 2009 -

Handlavin.se är registrerat hos Skatteverket för punktskatt och betalar alltid alkoholskatt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar